Industrial Parts PresentationWaterIndustryFire ProtectionIrrigationWaste Water
 

Добре дошли

Вече повече от 15 години Индустриал Партс предлага висококачествени продукти и компоненти за управление на флуиди.
Научете повече

ВиК арматура

Качествени продукти и компоненти за водопреносни мрежи, които съответстват на най-съвременните изисквания, повишават надеждността и живота на вашата инсталация, намаляват загубите и времето за поддръжка, осигуряват максимална възвръщаемост на инвестициите.

Индустриална арматура

Широката гама продукти за изграждане на индустриални мрежи за пренос на пара, газ, въздух под налягане, корозивни и други флуиди. Тяхното безкомпромисно качество спомага за устойчиви технологични процеси и минимизиране на времето за престой.

Противопожарни системи

Противопожарни системи за индустриални, инфраструктурни и обществени обекти. Висококачествени, сертифицирани продукти, гарантиращи сигурност и надежност.

Напоителни системи

Очаквайте скоро гамата продукти за напояване. При интерес, моля свържете се с търговския отдел.

Пречистване на води

Ефективни съоръжения и прецизно оборудване за големи пречиствателни станции от градски тип. Комплексни решения и модулни станции за пречистване на питейни, отпадъчни и води от други източници.